geslaagde boomplantdag

Reutum is ruim 16.000 bomen rijker: resultaten 2022-2023

Tijdens de winter van 2022-2023 hebben we samen met Trees For All, Staatsbosbeheer en het Buitenfonds nieuw bos in Nederland geplant. In totaal ging het om 60.493 bomen, verspreid over ruim 14 hectare grond. Drie van de plantlocaties lagen vlakbij het dorp Reutum in Overijssel. Hier gingen 16.733 bomen de grond in. Deze maand bezochten we de plantlocaties om te kijken hoe het nu met de bomen gaat. 

Waarom hebben we nieuw bos geplant in Reutum?

In de omgeving van Reutum liggen volop kansen om bestaande natuur te versterken en verder uit te breiden. Dat hebben we gedaan door bomen te planten op voormalige graslanden, die tegen of dichtbij bestaande bosgebieden liggen. Op deze manier vullen we “gaten” in het landschap op en zorgen we voor aaneengesloten natuurgebieden. Hier zullen in de toekomst allerlei planten en dieren op afkomen, zoals eekhoorns, bosuilen, reeën, boommarters, vuursalamanders en spechten.

Met dit project hebben we bovendien bijgedragen aan de landelijke Bossenstrategie van de Rijksoverheid. Het doel van deze strategie is om vóór 2030 in totaal 37.000 hectare nieuw bos in Nederland te planten.

Nieuw gevarieerd bos

In februari zijn we gestart met de aanplant in Reutum. Daarbij kregen we hulp van een deel van onze bedrijfsbospartners. Het was een koude en natte dag, maar dat mocht de pret niet drukken. De bomen stonden razendsnel in de grond! Hierna hebben Staatsbosbeheer en het Buitenfonds het plantwerk afgemaakt op deze locatie en de andere twee locaties. Al met al zijn er 16.733 bomen geplant!

Inheemse boomsoorten

Bij de aanplant hebben we gekozen voor een mix aan inheemse boom- en struiksoorten. Dit zijn soorten die van nature in de omgeving van Reutum thuishoren of die hier al jaren goed gedijen. Voorbeelden daarvan zijn de zwarte els, schietwilg, zachte berk, gladde iep, sleedoorn en meidoorn.

Zo’n gemengd bos heeft vele voordelen. Zo is een gevarieerd bos beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, ziektes of plagen. Krijgt één soort het zwaar? Dan zullen de overige bomen het bos in stand houden.

Bovendien trekt een divers bos diverse soorten planten en dieren aan, waardoor de biodiversiteit tot leven komt. Denk aan vogels, zoogdieren of schimmels, maar ook aan insecten, zoals bijen en vlinders. En die insecten hebben we weer nodig voor de bestuiving van onze planten en bloemen voor ons voedsel!

De bomen maken hun eerste groeifase door!

In september zijn we op veldbezoek geweest om te zien hoe het nu met de bomen en struiken in Reutum gaat. We herkenden de locatie aanvankelijk bijna niet terug. De kale, zanderige vlakte uit februari heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een groene oase aan grassen en kruiden, waar allemaal jonge boompjes tussenuit uitpiepen. Het grootste deel van de aanplant is dus goed aangeslagen!

Speciaal bosecosysteem

Van de droogte in het voorjaar lijken de meeste bomen en struiken weinig last te hebben. Ze groeien namelijk op natte, drassige gronden. Tijdens het veldbezoek konden we dan ook rekenen op natte voeten! Voor de bomen zijn dit gelukkig perfecte groeiomstandigheden: ze stonden prachtig in het (herfst)blad.

De natte gronden hebben overigens nog een voordeel. Ze zorgen voor een speciaal bosecosysteem, waar bijvoorbeeld veel verschillende reptielen en amfibieën op af komen. We hebben in Reutum dan ook volop soorten geplant die van natte voeten houden, zoals zachte berken, grauwe wilgen en zwarte elzen. Zo dragen we met dit project ook een steentje bij aan meer bosvariatie binnen Nederland!

Reeën in de omgeving

Bij het planten van een nieuw bos is het normaal dat niet alle bomen en struiken overleven. Zo hebben sommige bomen en struiken in Reutum last gehad van veegschade door reeën. Zij schuren met hun gewei langs bomen wanneer ze jeuk hebben. De boomstam kan daardoor beschadigen, waardoor de boompjes afsterven.

Of alle boompjes met veegschade niet overleven, is nu nog lastig te zeggen. Want zelfs kleine, jonge boompjes kunnen wel tegen een stootje. Bij sommige stammen zagen we aan de onderkant alweer nieuwe takjes groeien! Vallen er uiteindelijk toch boompjes uit? Dan zullen de overige bomen en struiken hun plek in de toekomst vanzelf innemen.

Ontwikkeling van bos en biodiversiteit

De komende jaren zal de aanplant zich ontwikkelen tot een jong bos. Ook de biodiversiteit zal dan steeds meer toenemen. Tijdens het veldbezoek zagen we al verschillende hazen rondhuppen en insecten vliegen, zoals vlinders en libellen. De komende jaren zal de hoeveelheid planten en dieren in dit gebied nog veel verder toenemen.