reggio emilia blog

Reggio Emilia

Reggio Emilia verwijst naar een pedagogische benadering en filosofie van het onderwijs die zijn oorsprong vindt in de Italiaanse stad Reggio Emilia na de Tweede Wereldoorlog. Deze benadering, bekend als het “Reggio Emilia-onderwijs”, legt de nadruk op de unieke capaciteiten en expressie van elk kind en bevordert een actieve, samenwerkende en onderzoekende leeromgeving.

Enkele kenmerkende kenmerken van het Reggio Emilia-onderwijs zijn:

  • Het kind als een competent en actief individu: De Reggio Emilia-benadering ziet kinderen als competente, nieuwsgierige en zelfsturende individuen die hun eigen leren vormgeven. Het onderwijs is gericht op het bevorderen van hun actieve betrokkenheid en het ondersteunen van hun onderzoekende geest.
  • Een nadruk op kunst en expressie: Kunst en creatieve expressie spelen een centrale rol in het Reggio Emilia-onderwijs. Kinderen worden aangemoedigd om te tekenen, schilderen, modelleren en zich op verschillende manieren uit te drukken om hun gedachten en gevoelens over de wereld om hen heen te communiceren.
  • De rol van de leerkracht als mede-onderzoeker: Leerkrachten in de Reggio Emilia-aanpak worden beschouwd als mede-onderzoekers. Ze werken samen met de kinderen, observeren en documenteren hun activiteiten, en gebruiken deze observaties om het leren van kinderen te bevorderen.
  • De leeromgeving als derde opvoeder: De fysieke omgeving waarin kinderen leren, wordt beschouwd als een belangrijk element in het leerproces. Klassenlokalen zijn vaak ruim, licht en uitnodigend, met materialen en hulpmiddelen die de verbeelding en creativiteit van kinderen stimuleren.
  • Projectgebaseerd leren: Het Reggio Emilia-onderwijs benadrukt projectmatig leren, waarbij kinderen betrokken zijn bij langdurige onderzoeksprojecten die hun nieuwsgierigheid aanwakkeren en hen helpen diepgaande kennis en begrip te ontwikkelen.
  • Expressie en talen: Er wordt veel waarde gehecht aan expressieve vormen van leren, waaronder kunst, muziek en dramatische expressie. Kinderen worden aangemoedigd om zich uit te drukken in verschillende talen.
  • Samenwerking met ouders: De betrokkenheid van ouders wordt gezien als essentieel. Scholen die de Reggio Emilia-benadering volgen, moedigen een nauwe samenwerking tussen ouders en leerkrachten aan om het leren van kinderen te ondersteunen.
  • Documentatie en reflectie: Leerkrachten houden gedetailleerde documentatie bij van het werk van de kinderen, waardoor zowel kinderen als leerkrachten kunnen reflecteren op het leren en groeien van de kinderen.

Het Reggio Emilia-onderwijs is sterk beïnvloed door de ideeën van pedagogen zoals Lev Vygotsky en Jean Piaget en heeft zich ontwikkeld tot een wereldwijd erkende en gewaardeerde pedagogische benadering. Hoewel het oorspronkelijk gericht was op kleuterscholen, wordt de benadering nu ook toegepast op andere onderwijsniveaus. Het benadrukt de waarde van de stem en de autonomie van kinderen en streeft naar de ontwikkeling van kritisch denken, sociale vaardigheden en een levenslange liefde voor leren.