Emmi pikler

Emmi Pikler

Emmi Pikler was een Hongaarse kinderarts en pedagoog die vooral bekend staat om haar benadering van de vroege kinderopvoeding en -ontwikkeling. Haar visie, bekend als de Pikler-methode of Pikler-loczy-benadering, is gebaseerd op het idee dat baby’s en jonge kinderen actieve, autonome individuen zijn die respect en ruimte verdienen voor hun eigen ontwikkeling.

Enkele kernprincipes van de visie van Emmi Pikler zijn:

  • Respect voor autonomie: Pikler geloofde sterk in het respecteren van de autonomie van het kind. Ze benadrukte dat baby’s en jonge kinderen de ruimte moeten hebben om hun eigen lichaam en bewegingen te ontdekken zonder te veel inmenging van volwassenen.
  • Vrije beweging: Pikler pleitte voor vrije, onbeperkte beweging voor baby’s. Ze was van mening dat kinderen in staat moeten zijn om hun lichaam op natuurlijke wijze te verkennen en te ontwikkelen, zonder beperkingen zoals bijvoorbeeld te veel gebruik van babyhouders.
  • Vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van kinderen: Pikler geloofde dat kinderen in staat zijn om hun eigen behoeften te herkennen en te vervullen als ze de kans krijgen om hun omgeving te verkennen en vertrouwen te hebben in hun eigen vermogens.
  • De rol van de verzorger: Volwassenen, met name verzorgers en ouders, spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen. Pikler benadrukte het belang van sensitieve respons en het opbouwen van een veilige, vertrouwde relatie tussen het kind en de verzorger.
  • De rol van het speelgoed: Het speelgoed dat wordt gebruikt in de Pikler-methode is vaak eenvoudig en van natuurlijke materialen. Het is ontworpen om de verbeelding en de zintuiglijke ontwikkeling te stimuleren, eerder dan om specifieke educatieve doelen te dienen.
  • Zelfstandigheid aanmoedigen: Pikler streefde naar het aanmoedigen van zelfstandigheid bij kinderen. Dit betekent dat kinderen worden aangemoedigd om zelfstandig activiteiten te ondernemen en beslissingen te nemen op basis van hun eigen behoeften en interesses.

De Pikler-methode is gericht op het creëren van een liefdevolle en respectvolle omgeving die de natuurlijke ontwikkeling van kinderen ondersteunt. Haar benadering legt de nadruk op de individuele behoeften van kinderen, de relatie tussen verzorger en kind, en het belang van vrije beweging en spel in de ontwikkeling van een kind. De Pikler-methode heeft invloed gehad op de benadering van kinderopvoeding en pedagogie, en sommige van haar principes zijn geïntegreerd in verschillende opvoedingsmethoden en kinderopvangprogramma’s over de hele wereld.