blog financieelplan

Een nieuw jaar, een nieuw financieel plan. Hoe pak je dit aan?

Een nieuw financieel plan voor het komende jaar in de kinderopvang opstellen is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de financiën goed beheerd worden. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen:

1. Evalueer het Huidige Financiële Overzicht:

 • Bekijk de financiële gegevens van het afgelopen jaar om een duidelijk beeld te krijgen van de inkomsten en uitgaven.
 • Analyseer de uitgaven van het afgelopen jaar om patronen te identificeren en eventuele fluctuaties te begrijpen.

2. Bepaal Financiële Doelen en Prioriteiten:

 • Identificeer de doelen die je voor het komende jaar wilt bereiken. Dit kunnen zaken zijn zoals het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang, het uitbreiden van diensten, of het verhogen van de capaciteit.

3. Inkomstenprognoses:

 • Schat de verwachte inkomsten voor het komende jaar op basis van ouderbijdragen, subsidies en andere financieringsbronnen.

4. Uitgaven Categoriseren:

 • Scheid uitgaven die regelmatig voorkomen (zoals salarissen, huur) van variabele kosten (bijvoorbeeld materiaalkosten, marketing) om een overzicht te krijgen.

5. Personeelskosten:

 • Bepaal de salarissen voor personeel en overweeg eventuele voordelen, zoals verzekeringen en pensioenbijdragen.
 • Reserveer een budget voor de professionele ontwikkeling van het personeel.

6. Faciliteiten en Materiaalkosten:

 • Schat de kosten voor huur, nutsvoorzieningen, onderhoud, en materialen zoals knutselbenodigdheden en educatieve materialen.
 • Maak een lijst van materialen en benodigdheden die nodig zijn voor dagelijkse activiteiten en lesplannen.

7. Administratieve Kosten:

 • Bepaal het budget voor kantoorbenodigdheden, zoals papier, inkt, en andere kantoorartikelen.
 • Overweeg salarissen en andere kosten voor administratief personeel.

8. Marketing en Werving:

 • Plan het budget voor marketingactiviteiten, zoals het maken van promotiemateriaal en adverteren.
 • Als er uitbreiding gepland is, houd dan rekening met kosten voor het werven van nieuw personeel.

9. Technologische Investeringen:

 • Overweeg investeringen in technologie zoals computers, educatieve software en beveiligingssystemen.
 • Reserveer middelen voor regulier onderhoud en reparaties.

10. Onvoorziene Uitgaven:

 • Reserveer een klein percentage van het budget voor onvoorziene uitgaven.

11. Budget Presentatie en Goedkeuring:

 • Bereid een gedetailleerde budgetpresentatie voor en bespreek deze met het bestuur of andere relevante belanghebbenden.

12. Implementatie en Monitoring:

 • Implementeer het goedgekeurde budget en monitor regelmatig de werkelijke inkomsten en uitgaven in vergelijking met het budget.
 • Pas het budget indien nodig aan.

13. Rapportage en Communicatie:

 • Houd alle belanghebbenden op de hoogte van de financiële status door middel van regelmatige rapportage en communicatie.
 • Zorg voor nauwkeurige administratie en documentatie van alle uitgaven.

14. Flexibiliteit en Aanpassingen:

 • Wees bereid het budget aan te passen als zich onverwachte veranderingen voordoen.

15. Eindejaarsanalyse:

 • Evalueer aan het einde van het jaar de financiële prestaties en gebruik deze inzichten om het plan voor het volgende jaar te verbeteren.

Door deze stappen te volgen, kun je een gestructureerd en doelgericht financieel plan voor het nieuwe jaar in de kinderopvang opstellen en implementeren. Het is essentieel om flexibel te blijven en in te spelen op veranderende omstandigheden voor een effectief financieel beheer.